Výzva 8. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov

 

Výzva 8. Seminár pre umeleckýchvedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorý každoročne organizuje Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj… a Výbor prekultúru NRSNM, pre nedostatok finančných prostriedkov bude mať putovný charakter a v dňoch 16. až 23. augusta 2010 bude prebiehať v nasledujúcich  prostrediach v Srbsku:

16. augusta(pondelok)  v  Novom Sade

SKUS P. J.Šafárika

Kontaktná osoba:

Ján Slávik,mob.: +381641501270, tel./fax.: 021/524-459, e-mail: safarikns@gmail.com

17. a 18.augusta (utorok a streda) v Aradáči

KOS Mladosť
Kontaktná osoba:
Marína Malová, mob.:  +381641669711, e- mail: marina@gmail.com

19. augusta(štvrtok) v Šíde

KUS Jednota
Kontaktnáosoba:
Stanislav Dierčan, mob.: +38163556180

20. – 21. augusta(piatok a sobota) v Erdevíku

SKOS Erdevík
Kontaktná osoba:
Ondrej Berédi, mob.: +381637637447, e-mail: oberedi@gmail.com

22. augusta (nedeľa) v Hložanoch

KOS Jednota
Kontaktnáosoba:
MichalHataľa, mob.: +381654788122, tel./fax.: 021/788-122, e-mail: mzglozan@eunet.rs,

         

  Organizáciu seminára, prihlasovanie účastníkov, privítanie, občerstvenie frekvantantov majú na starosti uvedené spolky. Cestovné trovy si frekventanti hradia sami.  
Pracovať sa bude s lektormi zo Slovenska, a to sú:

    Mgr. art. Martin Urban, choreograf, pedagóg, metodik a režisér v súčasnosti pôsobiaci na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Akadémii umení Fakulty dramatickej tvorby v Banskej Bystrici;

Tatiana Urbanová, interpretka a pedagogička tanečných techník v profesionálnych a amatérskych telesách a sólistka SĽUK-u.

     Predseda
                                                                                     Festivalového výboru FFTT
                                                                                      Michal  Hataľa