Výstava Korene 5

Starej Pazove dňa 21. októbra 2019 v Galérii Miry Brtkovej bola slávnostne otvorená piata výstava Korene, ktorá priniesla diela na malom formáte slovenských akademických umelcov v Srbsku. V mene Strediska pre kultúru Stará Pazova sa prihovoril Marjan Karavla, odborný spolupracovník pre výtvarné umenie a je to projekt, ktorého iniciátorom je staropazovský akademický maliar Ján Agarský. Jeho cieľom bolo zviditeľniť úspechy slovenských umelcov na malom formate. Korene 5 tvorila expozícia pozostávajúca z 22 prác a ide o nasledujúcich autorov: Ján Agarský, Miško Bolf, Michal Ďurovka, Ľupka Ergová, Mária Gašková, Mária GalatováĆirovićová, Miroslav Havrilov, Marjan Karavla, Martina KaravlováHlodová, Jozef Klátik, Alena Klátiková, Laslo Kolár, Zdenka Mária Madacká, Michal Madacký, Andrea MerníkováŠimonová, Svetlana Miháľová, Vesna Opavská, Miroslav Pavlovič, Zvonimír Pudelka, Štefica Radovanová, Daniela Triašková a Emilia Valentíková. Autorom textu v katalógu výstavy Korene 5 je Sava Stepanov a toho roku odmenu dostala mladá umelkyňa Alena Klátiková. Výstava trvala do 3. novembra 2019 a potom sa presťahovala do Múzea Sriemu v Sriemskej Mitrovici. NRSNM k podujatiu prispela finančnou podporou v hodnote 31.000,00 dinárov.

2 1

4 1