Projekt ASSŽ

V rámci aktivít Asociácie slovenských spolkov žien plánovaných na rok 2019 bola realizácia edukačného výletu a nadviazanie spolupráce so spolkami žien z Chorvatska: z Iloku a Radošu. Program pripravili Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ a Anna Fábryová, predsedníčka ženskej sekcie pri Matici slovenskej v Iloku.

IMG 0948-min

Výlet bol realizovaný dňa 14. septembra 2019 a zúčastnili sa ho spolky z 15-ich spolkov žien: Aradáč, Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Biele Blato, Hložany, Jánošík, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Vojlovica, Silbaš, Pivnica, Selenča, Padina – spolu 48 členiek.

Spolkárky z Vojvodiny sa stretli priamo pod strechou matičného domu v Iloku, kde ich privítala pani A. Fábryová, koordinátorka tohto stretnutia v Iloku, odkiaľ výprava smerovala na Radoš. V tejto malej dedinke je obyvateľov stále menej. Na sálaši u Krošlákovcov ich čakali krásne strapce dozrievajúceho hrozna, horúci koláč domácej gazdinky a veľa spomienok na zašlé časy ako i konštatácia, že tieto krásne vinohrady a rodné polia už nemá kto obrábať. Cesta ich ďalej viedla do matičného domu, ktorý toho času opravujú a pri ktorom ich pán I. Pucovský, zástupca predsednu MS v Iloku, informoval o práci matice a ako majiteľ vinohradu aj o namáhavej práci vo vinohradoch a  o problémoch výrobcov.

IMG 0945-min

V Iloku po chutnom obede sa členky previezli turistickým vláčikom na Principovec, kde sa nadchýnali krajinkami ilockého kraja, upravenými vinohradmi a užili si z čerstvého vánku…

V ilockom kostole, ktorý je v záverečných fázach rekunštrukcie, privítala ich pani farárka Sajáková, ktorá hovorila o svojom príchode do Iloku a o priebehu rekonštrukcie kostola a na záver prečítala niekoľko svojich básní, ktorými dojala všetkých prítomných.

IMG 0988-min

V matičnom dome potom prebiehal spoločný program, počas ktorého sa prihovoril aj predseda matice v Iloku A. Knapček. V príjemnej atmosfére si spolkárky rozprávali zážitky a na záver sa dohodli, že spolupráca bude pokračovať prevažne v oblasti zachovania tradície a kultúry dolnozemských Slovákov. Projekt bol podporený Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ