Podpisovanie zmlúv o štipendiu

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 7. novembra bežného roku  predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a koordinátorka pre vzdelávanie podpísali zmluvu s deviatimi štipendistami NRSNM na akademický rok 2023/2024. Štipendium vo výške 5.000,00 na mesačnej úrovni sa bude vyplácať počas akademického roka 10 mesiacov. Štipendium získali študenti angličtiny, učiteľstva, práva a dejín z Báčskeho Petrovca, Selenče, Starej Pazovy a Hložian.

Jednorázovú finančnú podporu v hodnote 35.000,00 získali ďalší desiati  študenti slovenského jazyka a literatúry Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Podporu získali študenti Kovačice, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Kulpína a Silbašu. Cieľom projektu je zachovať Oddelenie slovakistiky a podporiť štúdium svojho materinského jazyka. Tento projekt  finančne podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.