Výsledky súbehu Čo dokáže pekné slovo

V utorok 6. decembra t.r. v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove prebiehalo udeľovanie cien a diplomov odmeneným žiakom na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktorý ešte koncom septembra vypísala Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM spolu s Výborom pre vzdelávanie NRSNM a Slovenským vydavateľským centrom.
Žiaci uvedenej staropazovskej základnej školy najprv pripravili pestrý program, v rámci ktorého sa najprv prihovoril riaditeľ školy Ján Havran, ktorý vyjadril potešenie, že sa prvý ročník tejto súťaže končí práve v Starej Pazove, odkiaľ bolo najviac zaslaných prác na súbeh.
Po ňom sa prihovorila predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká – Grbićová, ktorá konštatovala, že sa súbeh vcelku vydaril, keďže na neho prišlo vyše 60 žiackych prác.
Téma súbehu bola voľná (próza alebo poézia) a hodnotili sa práce napísané po slovensky v dvoch kategóriách: pre žiakov základných škôl od 5. po 8.ročník a pre žiakov stredných škôl a gymnázií.

Žiacke literárne práce hodnotila komisia v zložení Martin Prebudila (predseda komisie), Stevan Lenhart a Pavel Matúch, ktorí v kategórii žiakov základných škôl udelili ceny týmto žiakom:


1. Kláre Horvátovej, žiačke VII 1 triedy ZŠ h. Janka Čmelíka zo Starej Pazovy
2. Hane Čížikovej, žiačke VI 1 triedy ZŠ Mladých pokolení z Kovačice
3. Jaroslavovi Poničanovi, žiakovi VI 1 triedy Ľudovíta Štúra z Kysáča

V kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií najkrajšie práce napísali:

1. Svetlana Gašková, žiačka IV. triedy Gymnázia J. Kollára v Báčskom Petrovci
2. Stanislava Baková, žiačka II. triedy Gymnázia B. Radičevića v Starej Pazove
3. Jana Domoniová, žiačka II. d Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci

                              predseda
                        Komisie pre literárnu činnosť
                        Výboru pre kultúru NRSNM
                            Martin Prebudila