Výsledky Komisie pre štipendiá

V piatok 3.júna v Starej Pazove zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM a doniesla rozhodnutie o pridelení odporúčania na štipendium Vlády SR na akademický rok 2022/2023. Na zasadnutí, okrem členov Komisie bol prítomný aj predseda MSS a konzulka Veľvyslanectva SR v Belehrade.

Odporúčanie na štipendium Vlády SR zo Srbska získali nasledovní kandidáti: