Premiéra knihy Jazykové omyly 4

Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov

V stredu 8. júna o 19.00 hodine v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bol literárny večierok na ktorom uviedli do života knihu Jazykové omyly 4, Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, autorky Anny Horvátovej. Vydavateľom tejto publikácie je Matica slovenská v Srbsku, ktorá  spolu s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny mala na starosti organizáciu tohto večierka.

Po privítaní početných hostí prítomným sa prihovoril predseda MSS Branislav Kulík, ktorý zároveň autorke knihy odovzdal autorské výtlačky. Prítomným sa potom prihovorili: predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová a predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová.

V kultúrno-umeleckej časti programu vystúpili Mužská spevácka skupina KUS Petrovská družina ako aj sólistka Andrea Stanivuková za hudobného sprievodu Ondreja Maglovského, ďalej, scénky z jazykových omylov podali mladí petrovskí herci Xénia Vujačićová, Milan Hemela a Peter Šuľan. Predslov knihy Jasminy Pánikovej prečítala Alexandra Muchová a program moderovala Andrea Miháľová.

Na záver sa prihovorila autorka knihy Anna Horvátová. Vyjadrila veľkú vďaku všetkým, ktorých podpora ani pri práci na vydaní štvrtej knižočky nevystala, ale aj tým, ktorí sa pričinili k tomu, aby kniha uzrela svetlo sveta.