Vypracovaný plán učebníc

25. 07. 2016 v priestoroch Ústavu pre učebnice v Novom Sade tím v zostave Svetlana Zolňanová, koordinátorka, Tatiana Naďová, podpredsedníčka Výboru pre vzdelávanie a Alena Pešková, v mene vydavateľa, zostavili listinu potrebných titulkov autorských a prekladových učebníc pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským s označenými prioritamy na rok 2017. Zoznam učebníc je vypracovaný na žiadosť Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá.

Na cestovné tovy a diétu sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo 3.400,00.