SPRÁVA DIVADELNÉHO KRÚŽKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY JÁNA KOLLÁRA V SELENČI

Od 5. – 12. júla 2016 prebiehala Letná škola mladých divadelníkov pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, na Donovaloch na Slovensku, v realizácii Metodického centrumu Univerzity Mateja Bela  pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

divadlo selenca jul 2016 002

V tejto Letnej škole sa zúčastnili  7. žiaci zapojení do divadelného krúžku na Základnej škole v Selenči, s vedúcimi učiteľkami Annou Kolekovou a Annou Petrášovou.

divadlo selenca jul 2016 003

Títo žiaci  predstavovali  Srbsko a spoločne sa učili, kamarátili a hrali s deťmi z Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Všetci účastníci boli rozdelení do pracovných skupín: Tvorivé písanie, Technika hlasu, technika reči, Tvorivá gramatika, Herecké dielne – žonglovanie a pantomíma a Scénický tanec a javiskový pobyt.

divadlo selenca jul 2016 004

Okrem práce v tvorivých skupinách deti so svojimi vedúcimi absolvovali aj výlety. Obzreli si zámok vo Vigľaši, Galériu vo Zvolenskej Slatine, Pamätný dom Tajov, Literárne a hudobné múzeum v Bánske Bystrici.

divadlo selenca jul 2016 005

Zabávali sa na Plážovom kúpalisku v Bánskej Bystrici, vozili sa lanovkou na Novú hoľu a zažili aj rozprávkový svet v rozprávkovej krajinke Habakuky Pavla Dobšinského.

divadlo selenca jul 2016 006

Posledný deň žiaci mali záverečnú prezentáciu toho čo sa naučili, v Cikkerovej sieni historickej radnice v B. Bystrici.

divadlo selenca jul 2016 007

Tento pobyt finansovalo Ministerstvo Školstva slovenskej republiky. Cestu hradili rodičia detí, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a výbor pre vzdelávanie NRSNM.