Výbor pre informovanie NRSNM navštívil Katedru žurnalistiky FF UK Bratislava a Fakultu masmédií BVŠP v Slovenskej republike

Výbor pre informovanie NRSNM v dňoch 17. až 19. júna t.r. navštívil Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Fakultu masmédií Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave v Slovenskej republike.
S vedúcim Katedry žurnalistiky FF UK Doc. PhDr. Jánom Sandom, CSc., ako aj s Mgr. Evou Bachletovou a Doc. PhDr. Jozefom Vatrálom, PhD. sa rokovalo o možnostiach spolupráce v oblasti edukácie slovenských vojvodinských novinárov. Podpísaním Dohody o spolupráci medzi Katedrou žurnalistiky FF UK a Výborom pre informovanie NRSNM sa konkretizovali spoločné záujmy dvoch inštitúcií v prospech kvalitnejšieho a profesionálnejšieho vykonávania novinárskej práce v slovenských médiách vo Vojvodine.

Doc. PhDr. Ján Sand, CSc., Doc. PhDr. Jozef Vatrál, PhD. a Vladimíra Dorčová
V oficiálnom rozhovore s dekanom Fakulty masmédií doc. PhDr. Samuelom Brečkom, PhD. sa tiež veľký dôraz dal na prípadnú možnosť vyslania tamojších profesorov ako prednášajúcich na edukačnom kurze pre novinárov Žur-škola, ktorý organizuje Výbor pre informovanie, ako aj na spoluprácu, pokiaľ ide o rôzne novinárske vedecké konferencie a výmenu novinárskych publikácií. Po skonkretizovaní spolupráce, Fakulta masmédií vypracuje predbežný návrh Dohody o spolupráci medzi Fakultou masmédií a Výborom pre informovanie NRSNM, ktorá by mala kryť uvedené oblasti.