VIII. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny

Dňa 14. novembra 2015 v Báčskom Petrovci odznel koncert zborovej hudby VIII. ročníka festivalu Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny.

Tohto roku koncert odznel netradične, bez účasti hosťujúceho zboru zo Slovenskej republiky, keďže naplánovaný zbor svoju účasť z bezpečnostných dôvodov odhlásil. Podujatie organizačne zastrešuje Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca. Patronátom je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiony a Obec Báčsky Petrovec podujatie zaradila medzi podujatia s osobitným významom.

sszborov 2015 002

Zbory sa už tradične stretli na spoločnom koncerte v Slovenskom vojvodinskom divadle v Petrovci. Spievalo sedem zborov z rôznych slovenských prostredí – Selenče, Petrovca, Starej Pazovy, Nového Sadu a Kovačice. Hosťujúcim zborom bol rusínsky Zmiešaný zbor Rozanov z Đurđeva.

sszborov 2015 003

Komorný zbor Musica viva vystúpil prvý, dirigovali Mariena Stankovićová Kriváková a Anna Medveďová. Nasledovali dva zbory z Nového Sadu, Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika v čele s dirigentkou Annou Crveniovou a mladší Komorný zbor Agapé, ktorý vedie Alexandra Majtánová. Zo Starej Pazovy prišiel Komorný zbor Primavera, ktorý vedie Pavel Kadlečík. Svoje vystúpenie podporili tamburovým orchesterom. Vo vystúpení Komorného zboru Zvony sa zúčastnili i mladí hudobníci na husliach, violončele a syntetizátore.

sszborov 2015 004

Zborom dirigoval Juraj Súdi. Mužský komorný zbor Skala z Kovačice zapôsobil mohutnosťou hlasov, ale aj výberom piesní. Dirigentom zboru je Pavel Tomáš st., ktorý je aj upravovateľom piesní pre zbor. Na koncerte vystúpil aj  cirkevný zbor Obce Báčsky Petrovec, založený v roku 2015. Obecný cirkevný zbor nastal spojením mladších cirkevných zborov z Petrovca, Hložian a Kulpína. Zbor založila dirigentka Anna Medveďová. Zmiešaný zbor Rozanov z Đurđeva svojím prednesom oduševnil prítomné publikum a za sebou má mnohé zahraničné zájazdy a ocenenia. Dirigentkou zboru je Tatiana Barna.

sszborov 2015 005

Po skončení koncertu sa všetky zbory presunuli do vestibulu Základnej školy Jána Čajaka, kde si v  rozhovore vymenili dojmy a názory a na dobrú náladu si ešte aj zaspievali. Veď práve hudba spája a rozveseľuje ľudí.

sszborov 2015 006

Koncert podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, Obec Báčsky Petrovec a Matica slovenská v Srbsku. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na toto podujatie vyčlenila 50.000,00 dinárov.

Mariena Stankovićová Kriváková
Foto Martin Pucovský