Volebné zasadnutie Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Volebné zasadnutie Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa konalo 14. novembra 2015 v Bratislave za účasti predstaviteľov 37 kolektívnych členov a 12 individuálnych členov z rôznych krajín sveta.

volebne-zasadnutie 2015 002

Za predsedu SZSZ je znovu zvolený Vladimír Skalský z Česka. Do Generálnej rady SZSZ sú zo Srbska zvolení Juraj Červenák a Martin Zloch, do Výkonnej rady zo Srbska na štvorročné obdobie zvolili Katarínu Melegovú Melichovú a Svetlanu Zolňaovú a do Revíznej a zmierovacej komisie Vladimíra Valentíka a Máriu Andrášikovú.

volebne-zasadnutie 2015 003

V podvečer volebného zasadnutia, 13. novembra 2015 zasadala Výkonná rada, Generálna rada a Revízna a zmierovacia komisia.

volebne-zasadnutie 2015 004

volebne-zasadnutie 2015 005

volebne-zasadnutie 2015 006