VII. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny

Dňa 22. novembra 2014 v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo VII. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny, na ktorom v rámci dvoch koncertov v evanjelickom kostole a vo vestibule Základnej školy Jána Čajaka vystúpilo osem slovenských zborov z Vojvodiny a jeden hosťujúce zbor – Univerzitný zbor Mladosť z Banskej Bystrice s dirigentom Milanom Pazúrikom. Stretnutie otvorila Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

szbory 002

VII. Stretnutia slovenských zborov Vojvodiny sa teda zúčastnili: Komorný zbor Nádeje z Pivnice s dirigentkou Annou Stojnevovou, Komorný zbor Agapé z Nového Sadu s dirigentkou Milinou Sklabinskou, Miešaný zbor SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu s dirigentkou Annou Crveniovou,  Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca s dirigentkami Marienou Stankovićovou Krivákovou a Annou Medveďovou, Komorný zbor Zvony zo Selenče s dirigentom Jurajom Súdim, vokálna skupina Primavera s dirigentom Pavlom Kadlečíkom a Miešaný spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy s dirigentkou Annou Đurđevićovou a Komorný zbor Viliama Figuša Bystrého z Padiny s dirigentom Jankom Tomekom.

Zbory si navzájom upevnili družbu a vymenili názory a dojmy z vystúpenia. Stretnutie finančne podporila i NRSNM.

Stretnutie slovenských zborov okrem NRSNM finančne podporili i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Obec Báčsky Petrovec a Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec.

Fotografie Ivan Valent