VI. putovná súťaž zo slovenských dolnozemských realít pre stredoškolákov

 

Tohtoročná VI. putovná súťaž zo slovenských dolnozemských realít pre stredoškolákov, prebiehala v období od 20. do 23. októbra roku 2009. v Rumunsku.
Zo Srbska do Nadlaku odcestovalo 14 žiakov a dve sprevadzajúce pedagogičky (profesorky) Mária Gašparovská a Ana Dudášová.
Z gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice sa zúčastnilo sedem žiakov, ktorí boli podelení do troch skupín:
1. skupina: Monika Garafijatová a Anička Vesteková prezentovali a napísali prácu – Národná identita Slovákov žijúcich v Kovačici a v Padine.
2. skupina: Marko Gajan a Ján Chrťan napísali a prezentovali prácu – Michal Babinka, básnik vojvodinských Slovákov.
3. skupina: Mária Kotvášová, Martina Diňová a Želmíra Svetlíková; ich práca bola Slovenská literatúra pre deti a mládež na Dolnej zemi.

Naše dojmy: Putovná súťaž právom sa stala tradičnou, to nie je iba súťaž, to sú priateľstvá a stýkanie sa so Slovákmi z iných krajín. Tohoto roku účastníci mali príležitosť nadobudnúť nové skúsenosti, zistiť niečo nové, spoznať krásy Nadlaku – Rumunska. Tiež zoznámiť sa so spôsobom života iných Slovákov žijúcich v zahraničí. Jedna s najzaujímavejších aktivít na ktorej sme sa zúčastnili bol tanec, naučili sme sa základné kroky Salsi a Bačate, latinských tancov. Organizátori nám umožnili aj navštíviť jaskyňu v Bihore, bol to prekrásny jednodenný výlet. Domov sme sa vrátili s krásnymi dojmami, ktoré nám navždy zostanú v pamäti.