Vansovej Lomnička 2010

 

Asociácia slovenských spolkov žien už niekoľko rokov spolupracuje s Úniou žien Slovenska. Pravdaže, patria sem aj spätné návštevy z príležitosti rôznych podujatí.
Tentokrát, 16. a 17. apríla, sme my hosťovali v Banskej Bystrici a zúčastnili sa so svojimi finalistkami v prednese krásneho slova 43. ročníka celoslovenského festivalu v umeleckom prednese poézie a prózy žien s názvom Vansovej Lomnička.
Keby sme sa presunuli do dejín tohto festivalu, prvýkrát sa stretáme s umeleckým prednesom poézie a prózy roku 1967, keď sa na počesť spisovateľky a redaktorky prvého časopisu pre ženy Dennica, bojovníčky za práva žien, manželky evanjelického farára, Terézie Vansovej, uskutočnil 1. ročník Vansovej Lomničky.
Tohtoročná akcia sa realizovala za pomoci Ministerstva kultúry slovenskej republiky, hlavným spoluorganizátorom tohtoročnej akcie bola Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, ktoré poskytuje celej akcii literárne zázemie, pomoc pri organizácii a sálu vhodnú pre umelecký prednes.

Podujatie otvorila predsedníčka Únie žien Slovenska MUdr. Irena Belohorská spolu s riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice Oľgou Laukovou.
Aj tohto roku sa na Vansovej Lomničke zišlo zo tridsať najúspešnejších recitátoriek rôznych vekových kategórií, ktoré do celoslovenského kola postúpili z okresných a krajských kôl, organizovaných Úniou žien Slovenska, ale nechýbali ani naše predstaviteľky zo srbskej Vojvodiny, ako to tam zvyknú povedať.
V kategórii do 25 rokov, čiže šťavnaté čučoriedky, od nás súťažili:
– v prednese poézie Denisa Gáliková z Kovačice s básňou Martina Rázusa Matka a odmenená bola bronzovým pásmom;
– v prednese prózy Vladimíra Kolárová z Kysáča s úryvkom z románu Terézie Vansovej Julinkin prvý bál, odmenená bola stireborným pásmom.
V kategórii vyše 25 rokov, čiže zrelé maliny, nás predstavovali v prednese prózy:
– Marka Galasová z Padiny s úryvkom Stred sveta od Viery Benkovej, odmenená bola strieborným pásmom a navyše sa jej dostalo aj ocenenie za osobitný prínos;
– Jazmína Šepšová z Hložian, s úryvkom Zuzky Turanovej od Jána Čajaka a odmenená bola bronzovým pásmom.
Všetky prednesy pozorne sledovala päť členná porota, ktorá v rozborovom seminári každému povedala i dôležité a cenné posudky.
V našej výprave na Vansovej Lomničku sa ešte zúčastnila predsedníčka Spolku petrovských žien Katarína Arňašová a predsedníčka Kysáčskeho spolku žien a Asociácie slovenských spolkov žien Ľudmila Berediová-Stupavská.
Sprievodnými obsahmi Vansovej Lomničky bol odchod k hrobu Terézie Vansovej, ktorý sa nachádza na cintoríne za evanjelickým kostolom v Banskej Bystrici a položenie kytice kvetov na jej hrob;
účastníčky Vansovej Lomničky navštívili aj Zvolen a divadelné predstavenie Už ti nikdy nenaletím autora Santiaga Moncadu.
    Na záver môžeme kladne hodnotiť toto podujatie, zaďakovať ženám, ktoré našli odvahu súťažiť a získať pozoruhodné ceny, ale slová vďaky patria aj tým, ktorí nám umožnili uskutočniť odchod na Slovensko a to sú Miestne spoločenstvá osád súťažiacich a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

                                                                   Ľudmila Berediová-Stupavská
                                                                               predsedníčka
                                                               Asociácie slovenských spolkov žien