Predstavitelia slovenských vojvodinských TV staníc na 12. Workshope v Dolnom Kubíne

 

V dňoch 16. až 18. apríla 2010 sa predstavitelia Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak, predseda a Vladimíra Dorčová, koordinátorka zúčastnili na 12. ročníku prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska Workshop v Dolnom Kubíne v Slovenskej republike.  Je to prehliadka, ktorá raz ročne na jednom mieste zoskupí takmer všetky tieto stanice, prezentuje a mapuje úroveň ich tvorby a poslania. Televízie súťažia v štyroch kategóriách – dokument, publicistika, spravodajstvo a reklama. Tohto roku súťažilo 94 príspevkov od 34 televízií. Okrem toho, súčasťou dvojdňovej prehliadky boli semináre o aktuálnych problémoch vysielateľov a úlohe investigatívnej žuirnalistiky v lokálnom vysielaní. S predstaviteľmi VPI NRSNM, ktorí spoluprácu s týmto festivalom a jeho riaditeľkou Natašou Petrovou nadviazali ešte vlani, tohto roku na Workshope boli redaktorky Televízie Vojvodiny a Televízie obce Kovačica Anna Stanivuková a Anna Barcová, ako aj študentka Vysokej školy múzických umení v Bratislave (smer: kamera) Jana Žiaková zo Silbaša. Členovia našej výpravy nadobudli bohaté skúsenosti a známosti. Zvlášť osožná bola Burza, ako sprievodné podujatie, na ktorom televízie ponukli svoje programy, ktoré si záujemci mohli zobrať so sebou a odvysielať v rámci svojho program. 

 

V dňoch 16. až 18. apríla 2010 sa predstavitelia Výboru pre informovanie
NRSNM Samuel Žiak, predseda a Vladimíra Dorčová, koordinátorka
zúčastnili na 12. ročníku prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc
Slovenska Workshop v Dolnom Kubíne v Slovenskej republike.  Je to
prehliadka, ktorá raz ročne na jednom mieste zoskupí takmer všetky tieto
stanice, prezentuje a mapuje úroveň ich tvorby a poslania. Televízie
súťažia v štyroch kategóriách – dokument, publicistika, spravodajstvo a
reklama. Tohto roku súťažilo 94 príspevkov od 34 televízií. Okrem toho,
súčasťou dvojdňovej prehliadky boli semináre o aktuálnych problémoch
vysielateľov a úlohe investigatívnej žuirnalistiky v lokálnom vysielaní.
S predstaviteľmi VPI NRSNM, ktorí spoluprácu s týmto festivalom a jeho
riaditeľkou Natašou Petrovou nadviazali ešte vlani, tohto roku na
Workshope boli redaktorky Televízie Vojvodiny a Televízie obce Kovačica
Anna Stanivuková a Anna Barcová, ako aj študentka Vysokej školy
múzických umení v Bratislave (smer: kamera) Jana Žiaková zo Silbaša.
Členovia našej výpravy nadobudli bohaté skúsenosti a známosti. Zvlášť
osožná bola Burza, ako sprievodné podujatie, na ktorom televízie ponukli
svoje programy, ktoré si záujemci mohli zobrať so sebou a odvysielať v
rámci svojho program.