V znamení príprav na festival Zlatý kľúč

Pred uskutočnením 36. Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Selenči v súlade s podpísanou zmluvou medzi spoluorganizátormi a spoluzriaďovateľmi festivalu predchádzali prípravné stretnutia členov Organizačno-správnej rady.

V priestoroch Miestneho spoločenstva Selenča 8. septembra a potom 7. októbra 2016, ako i počas viacerých individuálnych stretnutí, zasadali členovia tohto organizačného telesa, ktoré viedol predseda OSR Dipl. Ing. Zdenko Kolár.

Umelecká riaditeľka a koordinátorka festivalu Slovenka Benková Martinková podala správu, že na vypísaný súbeh prišlo 18 piesní a výberová komisia, ktorú tvorili Slovenka Benková Martinková, Anna Medveďová a Juraj Súdi po ukončení súbehu vybrala 12 piesní, ktoré boli predvedené v súťažnej časti festivalu.

Realizáciu úprav skladieb a hudobnú postprodukciu mali na starosti, ako aj v minulých rokoch Ondrej Pavčok a Samuel Kováč. Tiež bolo rozhodnuté, že v revuálnej časti vystúpia víťazi z minulých ročníkov festivalu.

Na schôdzach sa rokovalo predovšetkým o organizačno-technických veciach ako i o najpálčivejšej problematike – rozpočte festivalu, ktorý je z roka na rok čoraz nižší. Na zasadnutí 7. októbra členovia OSR a prítomní predstavitelia inštitúcií do detailov rozpracovali finančný plán a všetky záväzky voči realizátorom a účastníkom.

Festival toho roka podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Mieste spoločenstvo Selenča, čiže Obec Báč.

Trovy pracovných stretnutí a zasadnutí vynášajú 12.789,00 dinárov.