U znaku priprema na festival „Zlatni ključ“

Pre realizacije 36. Festivala slovačke popularne muzike „Zlatni ključ“ u Selenči u skladu sa potpisanim ugovorom zajedničkih organizatora i osnivača festivala prethodile su pripreme i zasedanja članova Organizaciono-upravnog saveta.

U prostorijama Mesne zajednice Selenča su se 8. septembra i 7. oktobra 2016. kao i individualno u više navrata susreli članovi ovog radnog tela koje je predvodio predsednik dipl. inž. Zdenko Kolar.

Umetnički rukovodilac i koordinatorka festivala Slovenka Benkova Martinkova je prisutne informisala da je na konkurs pristiglo 18 kompozicija od kojih u uži izbor je komisija u sastavu Slovenka Benkova Martinkova, Ana Medveđova i Juraj Suđi odabrala 12.

Izrada aranžmana i postprodukcija je i ove godine pripala muzičarima Ondreju Pavčoku i Samuelu Kovaču. Takođe je odlučeno da u revijalnom delu festivala nastupe pobednici sa prošlogodišnjih festivala.

Na sastancima su donošene brojne odluke vezane za organizaciju i realizaciju kao i budžet festivala koji je u poređenju sa ranije održanim festivalima sve niži. Ove godine su ga finansijski podržali Kancelarija za Slovake u dijaspori iz Slovačke Republike, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Mesna zajednica Selenča odnosno Opština Bač.

Troškovi radnih sastanaka i sednica iznose 12.789,00 dinara.