V ústrety 42. festivalu Zlatý kľúč

Dňa 5. mája 2023 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnilo vstupné zasadnutie 42. ročníka festivalu Zlatý kľúč, na ktorom sa zúčastnili: predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, podpredsedníčka Obce Báč Marína Balaban, riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty, predsedníčka SKUS Jána Kollára Malvína Zolňanová spolu s predstaviteľom tohto spolku Jaroslavom Berédim, Slovenka Benková ako koordinátorka predchádzahúcich ročníkov festivalu a Svetluša Hlaváčová, koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM.

Stretnutie sa uskutočnilo so zámerom navzájom sa informovať o blížiacom sa ročníku tohto festivalu, oboznámiť sa o aktivitách, ktoré už bežia – napríklad Výzva na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby, ktorá je zverejnená na webovej stránke ÚKVS a potrvá do 30.júna t.r. Hovorilo sa o kladoch a nedostatkoch organizácie festivalu, o jeho finančnej konštrukcii, propagácii v médiách, zmene pravidiel a pod. Jedným zo záverov zasadnutia bolo, aby v najbližšom čase spoluzakladatelia, čiže spoluorganizátori festivalu navrhli jedného predstaviteľa do Organizačno-správnej rady festivalu, aby toto teleso mohlo pokračovať v prípravách tohto celomenšinového festival.