Inštalovaný nový farár aradáčsky Mgr. Dušan Hučka

V sobotu 6.mája 2023 na slávnostných službách  Božích v cirkevnom zbore Aradáč,  do služby zborového farára aradáčského a administrátora zreňaninského a ostojićevského, inštalovaný bol Mgr. Dušan Hučka.

Na slávnostnej inštalácii v Aradáči sa zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková.