V pokrajinskej vláde odovzdané zmluvy o pridelení prostriedkov na rok 2023

Dňa 20. februára 2023 v pokrajinskej vláde v Novom Sade predsedom národnostných rád národnostných menšín slávnostne boli odovzdané zmluvy o pridelení finančných prostriedkov. Na realizáciu celoročných aktivít sedemnástim národnostným radám, ktoré majú sídlo na území AP Vojvodiny, bolo z pokrajinského rozpočtu vyčlenených 61,6 milióna dinárov. Odovzdával ich podpredseda vlády pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník Zsolt Sakalas, ktorý sa prítomným aj prihovoril.

Podkladom na určenie a rozdelenie finančných prostriedkov je rozhodnutie  Zhromaždenia APV o spôsobe a kritériách prideľovania rozpočtových prostriedkov pre národnostné rady národnostných menšín, ako aj rozhodnutie o rozpočte AP Vojvodiny na rok 2023 so zreteľom na dotazníky národnostných rád na rok 2023 ako aj správy o účelovom použití prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Pridelené prostriedky sú určené na spolufinancovanie bežných aktivít a pravidelnej činnosti národnostných rád a budú sa vyplácať kvartálne, v štyroch rovnakých častiach, do konca roka 2023. V mene NRSNM zmluvu podpísala predsedníčka Dušanka Petráková.