Okrúhly stôl na Veľvyslanectve SR v Belehrade

ÚSŽZ v súčinnosti s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Belehrade zvolal v piatok 10. februára 2023 Okrúhly stôl s cieľom zoskupiť relevantných krajanských predstaviteľov, ako aj predstaviteľov jednotlivých inštitúcií a organizácií Slovákov v Srbsku za účelom informovať krajanov o krokoch smerujúcich k spusteniu projektu Slovenského domu v Novom Sade a taktiež s cieľom aktualizovať reálne potreby zainteresovaných krajanských subjektov v súvislosti s týmto projektom.

Okrúhly stôl viedol Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na začiatku a na záver sa prítomným prihovoril veľvyslanec SR v Belehrade JE Fedor Rosocha a Okrúhleho stola sa zúčastnila aj Iveta Galbavá, poradkyňa predsedu vlády SR pre politiku Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá prítomným odovzdala pozdrav predsedu vlády SR a všetkých uistila, že záujmom SVK je, aby Slováci v Srbsku mali svoje reprezentatívne sídlo. Okrúhleho stola sa zúčastnili predstavitelia slovenských inštitúcií a organizácií v Srbsku –  Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Jaroslav Javorník, biskup SEAVC v Srbsku, Zlatko Šimák, synodálny dozorca SEAVC v Srbsku, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Ján Brtka, dozorca CZ SEAVC v Novom Sade, Milana Arňaš Radić, riaditeľka NVU Hlas ľudu, Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Vierka Marčoková Cerovská, predsedníčka SKC P.J. Šafárika, Jasna Šprochová, predsedníčka Okresného úradu Báčsky Petrovec, Jaroslav Hrubík, predseda Okresného úradu Kovačica, Igor Feldy, senior Sriemskeho seniorátu SEAVC v Starej Pazove a Katarína Melegová Melichová,  predsedníčka Miestneho výboru Petrovec Matice slovenskej v Srbsku.  Prítomní viedli argumentovanú diskusiu a vymenili si názory pokiaľ ide o zámer stavať novú budovu budúceho Slovenského domu v Novom Sade.

Jedným zo záverov stretnutia je aj fakt, že projekty prebiehajúce v lokálnych prostrediach a výstavba centrálneho Slovenského domu v Novom Sade sa navzájom nevylučujú a že je ambíciou ÚSŽZ zabezpečiť potreby vojvodinských Slovákov v miere v akej to v tejto chvíli slovenská komunita v Srbsku skutočne potrebuje.