Z recepcie na Ministerstve pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg

Dňa  22. februára 2023 v Paláci Srbsko v Belehrade predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Elena Turanská sa zúčastnili slávnostnej recepcie v organizácii Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg z príležitosti konštituovania nového zloženia národnostných rád. Predstaviteľom národnostných rád sa slávnostne prihovoril rezortný minister Tomislav Žigmanov a v pokračovaní mal slovo štátny tajomník Prof. Dr. Rejhan Kurtović. Podujatie moderovala Goradana Domanovićová. V pokračovaní nasledovalo vystúpenie predsedov národnostných a výkonných rád národnostných menšín, v rámci ktorého hovorili Dušanka Petráková a Elena Turanská. Toto podnetné prijatie je náznakom sľubnej spolupráce nielen s uvedeným ministerstvom, samotným ministrom, ale aj medzi predstaviteľmi národnostných rád.