Úspešná Letná škola ľudového tanca

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu už pravidelne, v rámci svojich podujatí pre zahraničných Slovákov, organizuje aj Letnú školu ľudového tanca. Tohto roku sa po prvýkrát k tancu pripojili aj hudobníci zo Selenče a z Békešskej Čaby z Maďarska. Tanečná skupina, ktorá počítala okolo 120 členov, okrem účastníkov detského folklórneho súboru Pramienok zo Selenče pod vedením riaditeľky PaedDr. Svetlany Zolňanovej, zahŕňala aj deti z Viedne z Rakúska, z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Chorvátska, ako aj folklórne súbory Sálašan z Nadlaku a Limbora z Prahy. Pracovalo sa v troch vekových skupinách, podľa tanečných schopností a deťom sa venovali vedúci folklórneho súboru Matičiar z Banskej Bystrice. Podujatie organizovalo Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a vďaka patrí aj Národnostnej rade a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí podporili cestu pre deti zo Selenče.

V istom čase, teda od 07. – 15. 07. v hoteli Rojal v Látkach v Hriňovej prebiehala aj škola remesiel. Všetky tri akcie boli dobre zorganizované a premyslené, počas pobytu deti navštívili aj Podpolianske folklórne slávnosti na Detve a poriadali spoločný koncert v Hriňovej.