Úspešná činnosť Výboru pre informovanie v roku 2009

 

Vo štvrtok 10. decembra 2009 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Výboru pre informovanie. Predseda výboru Samuel Žiak prítomných členov informoval o Návrhu Správnej rady Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu o voľbe riaditeľa NVU Hlas ľudu, ktorý nadobudne platnosť až po schválení Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, ktorá je zakladateľom Hlasu ľudu.  Správna rada tejto ustanovizne podporila Samuela Žiaka ako jediného kandidáta, ktorý sa na súbeh prihlásil. Okrem toho, Žiak pripomenul, že je vypísaný konkurz na zodpovedného redaktora mládežníckeho časopisu Vzlet (otvorený je do 19. decembra 2009).

Na schôdzi rokovali aj o význame a poslaní našich médií v súvislosti procesu zapisovania do osobitných voličských zoznamov pre potreby volieb do NRSNM v roku 2010. Členovia sa zhodli na tom, že informovanie o tomto procese je záväzkom našich médií, ktorý väčšina našich redakcií spĺňajú. Keďže schôdza VPI  bola posledná v tomto roku, členovia zhodnotili svoju celoročnú činnosť. Tento rok sa niesol v znamení zveľaďovania činnosti Výboru pre informovania a v znamení jubileí slovenských vojvodinských médií. Vo svojej činnosti Výbor mal zastúpené segmenty edukačné (zrealizovali sa dve kola edukačního kurzu pre novinárov Žur-škola a pobyt novinárov na odborných kurzoch v Slovenskej republike) a odborno-vedecké (uskutočnilo sa dvojdňové medzinárodné sympózium pod názvom Slovenské vojvodinské novinárstvo vo víre mediálnych dianí v Srbsku, ako aj dve novinárske debaty). Členovia pozitívne zhodnotili aj zveľadenie spolupráce s kompetentnými inštitúciami v Slovenskej republike a rozprúdenie činnosti Asociácie slovenských novinárov.