Udelené ceny Zorničky a Nového života

V utorok 08. decembra v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bolo udeľovanie cien  najlepším prácam tohtoročnej literárnej súťaže Zorničky a Nového života sprevádzané príležitostným programom, na ktorom vystúpili mladí hudobníci: pianista Marek Stupavský a gitaristi Boris Zaviš, Miroslav Sabadoš a Martin Kulík. Odmeneným oboch súbehov ceny pre najlepšiu prózu a poéziu zabezpečil Výbor pre kultúru NRSNM, ktorý finančne hradil aj prácu členov oboch komisií. Na začiatku prítomných privítala Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre vojvodinských Slovákov a potom sa prihovoril Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra. Udeľovanie cien a príležitostný program moderoval Pavel Matúch, šéfredaktor časopisu Zornička.

 Komisie, ktorá pracovala v zložení Jarmila Hodoličová, Ladislav Čáni a Pavel Matúch odmenila nasledujúce práce literárneho konkurzu Zorničky.
 Odmenené práce v kategórii próze sú:
1. Lastovičky Lenka a Laďo, autor Miroslav Demák
2. Rozprávka so zeleným koncom, autorka Mária Kotvášová Jonášová
3. Teta z Ameriky a Ankino dobrodružstvo, autorka Mária Filipová
 Odmenené práce v kategórii poézie sú:
1. Topánky pre stonôžku, autorka Anna Malková
2. Dúha, autorka Ružena Kraticová
3. Hrozno a Paprika, autorka Vieročka Materáková
 Adam Svetlík, šéfredaktor mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život sa zmienil o  literárnych prácach, ktoré boli zaslané na súbeh Nového života. Komisia v zložení Zuzana Čižiková, Adam Svetlík a Michal Ďuga odmenila nasledujúce práce.
 Odmenené práce v kategórii poézie sú:
2. Piesok v očiach, autorka Anička Balážová
2. O ničom pre niekoho alebo o niečom pre nikoho, autorka Anna Simonovićová
3. básnicky cyklus Džaba nás bolo, autor Martin Prebudila
 Odmenené práce v kategórii prózy sú:
1. Sedemnásť, autorka Andrea Speváková
2. Bibulus zo Smyrny, autor Miroslav Demák
3. Džim je na dobrej ceste, autor Martin Prebudila