Tretie zasadnutie Komisie pre stredné školy

Výbor pre vzdelávanie uskutočnil v utorok 13. marca  2012 na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci tretie zasadnutie Komisie pre stredné školy.
Na schôdzi preanalyzovali správu o činnosti komisie v minulom roku a plán práce a finančný plán na tento rok. Zmienili sa o aktuálnej situácii na gymnáziách v Petrovci a Kovačici (aktuálne štatistické údaje, kádrové, organizačné a iné problémy a pod.). V pokračovaní stanovili, že sa súťaž zo slovenčiny pre stredoškolákov v roku 2012 bude poriadať na gymnáziu v Kovačici 12. mája a preanalyzovali ponuku odborného zdokonaľovania profesorov – najnovšie predpisy a ponuku programov odborného zdokonaľovania na rok 2012. Rozhodli, aby Národnostná rada finančne podporila angažovanie profesora slovenčiny na gymnáziu v Šíde pre 20 žiakov. Podaná bola aj mienka o sieti stredných škôl na školský rok 2012/2013. Schválené boli tri slovenské triedy na zápis do prvého ročníka na petrovskom Gymnáziu, jedna slovenská trieda na Gymnáziu v Kovačici a po jedna slovenská trieda na stredných poľnohospodárskych školách v Báči a vo Futogu.