Stretnutie s predstaviteľmi Pedagogickej fakulty v Sombore

V pondelok, 19. 03. 2012 sa v priestoroch Národnostnej rady uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Pedagogickej fakulty v Sombore. V mene Národnostnej rady delegáciu prijali Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a PaedDr. Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Pracovnú skupinu Pedagogickej fakulty v Sombore predstavovali doc. Dr. Ružena Šimoniová – Černáková, doc. Dr. Saša Marković a prof. Dr. Nenad Petrović. Témou stretnutia bola analýza terajšieho stavu a pokus o akreditáciu programu vzdelávania učiteľov v slovenskom jazyku. Predstavitelia fakulty zdôraznili, že sa bude aj naďalej organizovať štúdium v slovenskom jazyku pre študentov 4. ročníka a pre študentov master štúdia, lebo študenti, ktorí sa zapísali po roku 2005 na fakulty, teda v súlade s novým systémom vzdelávania, sa budú môcť od roku 2013 zamestnať len po ukončení master štúdia.

Na Pedagogickú fakultu plánujú zapísať za podpory Národnostnej rady aj skupinu budúcich prvákov v akademickom roku 2012/2013. Nevylučuje sa ani možnosť spolupráce s Pedagogickou fakultou UMB z Banskej Bystrice s cieľom zabezpečiť po slovensky hovoriace odborné kádre.