Tlačová konferencia NRSNM na tému sčítania obyvateľov v októbri 2011

Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade v stredu 14. septembra 2011 prebiehala tlačová konferencia na tému mediálnej kampane NRSNM pod heslom Potvrďme, že sme a prihlásme sa k svojej národnosti na výzvu pre všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, aby sa na nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, domácností a bytov v RS v dňoch 1. až 15. októbra t.r. prihlásili k svojej národnosti.

Predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Pavel Marčok predstaviteľom médií prezentoval materiál, ktorý najvyššia zastupiteľská inštitúcia Slovákov v Srbsku pripravila pre diskrétnu kampaň, ako prízvukoval samotný predseda VPÚPJAP, keďže príslušníci nášho národnostného spoločenstva viac-menej nikdy nemali obavy z vyjadrenia sa o svojom národnostnom cítení. Marčok zároveň poinformoval médiá o tom, že výbor rôznymi dopismi a stretnutiami s patričnými orgánmi priložil ruky k príprave sčítania obyvateľov a že sa aktívne zaoberá touto otázkou už od jari.

Tajomník NRSNM Ladislav Čáni informoval o tom, že v rámci sčítacích komisií v siedmich obciach aj naša národnostná rada má svojich predstaviteľov, ktorí predstavujú prísediacich členov, čiže v istomsi zmysle kontrolórov, resp. pozorovateľov  pri samotnom sčítanií obyvateľov.