Súťaž zo slovenčiny v Kysáči

28. mája 2016 sa na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči konala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl. Na republikovú súťaž postúpilo 54 žiakov z 11 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

 sutaz kysac maj 2016 002a

Počas vypracovania testov zasadal Aktív učiteľov slovenského jazyka. Po vypracovaní testov sa žiakom a ich pedagógom predstavila spisovateľka pre mládež Mária Kotvášová Jonášová. Záverom boli všetkým účastníkom súťaže odovzdané knihy, ktoré im autorka podpísala.

sutaz kysac maj 2016 003

Najúspešnejším žiakom budú udelené diplómy a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny pre nich zabezpečí pobyt v SR.

sutaz kysac maj 2016 004

sutaz kysac maj 2016 005