Posedenie so spisovateľkou Máriou Kotvášovou-Jonášovou

Dňa 28. mája 2016 na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči sa konala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl. Po vypracovaní testov sa 54 žiakom z 13 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a ich pedagógom predstavila spisovateľka pre mládež Mária Kotvášová-Jonášová.

kotvasova kysac 2016 002

Sprisovateľku uviedli moderátorka Svetlana Zolňanová a tri žiačky z hostiteľskej  školy, ktoré prečítali spisovateľkin životopis a úryvok z jej promovavaného diela Mať 15 je také ťažké alebo Striptíz vo vydaní Hlasu ľudu.

kotvasova kysac 2016 003

V pokračovaní spisovateľka predstavila svoje dielo a hovorila o tom, ako vzniklo a čo ju podnietilo na tvorbu pre mladých. Záverom boli všetkým účastníkom súťaže podelené knihy, ktoré autorka aj podpísala.

kotvasova kysac 2016 004

Projekt, v organizácii Asociácie slovenských pedagógov,  podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

kotvasova kysac 2016 005

kotvasova kysac 2016 006

kotvasova kysac 2016 007

kotvasova kysac 2016 008