Súbehy z oblasti kultúry a informovania 2012

Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie vypísal súbehy na financovanie projektov  z oblasti kultúry a informovania na rok 2012.

Lehota prihlasovania projektov  je od 25. 01. do  8. 02. 2012.

Bližšie informácie môžete nájsť  na  webovej stránke Pokrajinského sekretariátu   pre kultúru a verejné informovanie www.kultura.vojvodina.gov.rs  alebo v  Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny (021 422 989).