Rokovania na Ministerstve pre diaspóru a Ministerstve kultúry

 V stredu 25. januára sa v Belehrade na pôde Ministerstva pre cirkvi a diaspóru uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili štátny tajomník ministerstva Goran Jakšić, štátny tajomník Predrag Tojić, zástupca ministra Đorđo Prstojević, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák (Slovenská republika), konzulka Slovenskej republiky Katarína Stehlíková a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová. Témou rokovania bola spolupráca štátnych inštitúcií dvoch krajín v  oblasti starostlivosti o diaspóru. Zástupcovia dvoch inštitúcií, ktoré majú v kompetencii túto problematiku sa navzájom informovali o legislatívnych modeloch a praxi v Srbsku a na Slovensku a deklarovali ochotu nadviazať užšiu spoluprácu. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák informoval hostiteľov o úmysle slovenskej strany iniciovať vytvorenie neformálnej siete obdobných inštitúcií krajín európskej únie a kandidátskych krajín, ktorá by mala konzultačno-poradenskú funkciu a bola by platformou na vytvorenie jednotnej európskej politiky v oblasti starostlivosti o diaspóru.

Obe strany jednoznačne vyzdvihli prínos slovenskej menšiny v Srbsku a srbskej na Slovensku tradične dobrým vzťahom medzi dvomi krajinami a ako mimoriadne vzácny príklad starostlivosti uviedli pôsobenie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a jej úlohy pri realizácii spoločných projektov Srbska a Slovenska na ochrane a rozvoji kultúry vojvodinských Slovákov.

 V ten istý deň sa na Ministerstve kultúry uskutočnilo aj stretnutie s ministrom kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Predragom Markovićom, s ktorým boli prerokované otázky ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku.
 Osobitná pozornosť bola venovaná realizácii dvoch projektov a to rekonštrukcii budovy pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a kúpe a rekonštrukcii domu a pozostalosti nášho najvýznamnejšieho insitného maliara Martina Jonáša.
 Na financovaní projektu rekonštrukcie budovy Múzea vojvodinských Slovákov sa budú spoločne podieľať Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a  Ministerstvo kultúry Srbska a garantom a nositeľom celého projektu je NRSNM. V prvej fáze realizácie projektu každá strana zabezpečí dotáciu vo výške 100 000 Eur.
 Na realizáciu Pamätného domu Martina Jonáša, resp. na odkúpenie a rekonštrukciu budovy, odkúpenie umeleckých diel, nábytku a zariadenia domu a na technický projekt adaptácie budovy Úrad poskytne finančnú dotáciu vo výške 223 707 Eur.