Súbeh o pridelenie rozpočtových prostriedkov orgánom a organizáciám v APV

Súbeh o pridelenie rozpočtových prostriedkov orgánom a organizáciám v Autonómnej pokrajine Vojvodine, v ktorých práci sa úradne používajú jazyky a písma národnostných menšín na rok 2011

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM informuje kompetentné orgány a organizácie v AP Vojvodine, že Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá zverejnil súbeh o pridelenie rozpočtových prostriedkov orgánom a organizáciám v AP Vojvodine, v ktorých práci sa úradne používajú jazyky a písma národnostných menšín na rok 2011.
Prostriedky v sume 6.650.000,00 dinárov sa použijú na spolufinancovanie projektov, ktorých cieľom je zveľaďovať práva na úradné používanie jazykov a písem národnostných spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodine.
Lehota na zaslanie prihlášok na súbeh trvá do 30. júna 2011.
Podmienky na súbeh a prihlášku si môžete stiahnuť TU.