Pracovné stretnutie ministra Milana Markovića so zástupcami národnostných rád

 

 Pri príležitosti prvého výročia uskutočnenia prvých volieb do národnostných rád  podľa nového Zákona o národnostných radách národnostných menšín Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva, štátnu správu a lokálnu samosprávu v spolupráci s Delegáciou európskej únie v Republike Srbsku usporiadalo pracovné stretnutie so zástupcami konštituovaných národnostných rád národnostných menšín. Zasadnutie sa uskutočnilo 06. júna 2011 v Belehrade.
 Na zasadnutí sa hovorilo o aktivitách národnostných rád počas uplynulého roku. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny na tomto zasadnutí zastupovali Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Jarmila Čendićová predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.

Pri tejto príležitosti minister pre ľudské a menšinové práva, štátnu správu a lokálnu samosprávu Milan Marković a Adriano Martins, zástupca šéfa Delegácie EU v Srbsku odovzdali zástupcom národnostných rád počítače z IPA 2007 „Realizácia priorít v oblasti ľudských práv a ochrany národnostných menšín v Republike Srbsko“.
 Pracovného zasadnutia sa zúčastnili aj riaditeľ Správy pre ľudské a menšinové práva Nenad Ðudrđević a zástupca riaditeľa Ljerka Ećimović.