Súbeh na výtvarné riešenie

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v súlade s článkom 10, bod 8 Zákona o národnostných radách národnostných menšín na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 16. marca 2012 v Novom Sade vyniesla

R O Z H O D N U T I E

o vypísaní súbehu na výtvarné riešenie

Ceny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Cena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa bude každoročne udeľovať jednotlivcovi, alebo kolektívu za výnimočný prínos kultúre, vzdelávaniu, informovaniu a úradnému používaniu jazyka a písma slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Plaketa sa bude udeľovať za prínos v jednotlivých oblastiach – za kultúru, vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma.

Výtvarný návrh Ceny by mal podať riešenie:

1. Ceny NRSNM (návrh trojrozmernej zhmotnenej podoby)
2. plakety,
3. grafický návrh diplomu.

Podmienky súbehu:

– návrh zhmotnenej podoby Ceny musí byť vhodný na výrobu väčšieho počtu exemplárov,

– grafický návrh diplomu musí obsahovať logo NRSNM.

Súbeh bude otvorený do 30. júna 2012

Všetky práce bude hodnotiť trojčlenná odborná komisia. Najúspešnejšie výtvarné riešenie Ceny NRSNM a diplomu bude finančne odmenené.

Návrhy výtvarného riešenia Ceny NRSNM a diplomu treba zaslať pod heslom na adresu:
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulvár Mihajla Pupina 1/IV
21 000 Nový Sad
Dodatočné informácie je možné získať na telefónnom čísle 021 422 989, prípadne e-mailom na adrese office@rada.org.rs

 Národnostná rada
 slovenskej národnostnej menšiny