Medziobecná súťaž zo slovenského jazyka

 V piatok 20.apríla t.r. prebiehala Medzioobecná súťaž žiakov základných škôl zo slovenského jazyka. Súťaž bola organizovaná v rozličných regiónoch a to na Základných školách: Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Jána Kollára v Selenči, Savu Šumanovića v Erdevíku, T.G. Masaryka v Jánošíku.
 Rezultáty súťaže z Báčskeho Petrovca sú nasledovné: v rámci žiakov 5 .ročníka 1.miesto obsadila Petra Častvenová ( z B.Petrovca), druhá bola Elena Vicianová (z B. Petrovca) a 3.miesto obsadila Kristína Šranková (z Hložian). V rámci šiestakov rezultáty sú nasledovné: 1.miesto obsadila Tamara Ušiaková (z B.Petrovca), 2.miesto obsadila Lea Častvenová (z B.Petrovca) a 3.miesto si medzi sebou rozdelili Vladimír Zima (z Kulpína), Nataša Falbová (z B.Petrovca) a Jaroslav Galádik (z B.Petrovca). Siedmaci mali nasledovné rezultáty: 1. miesto obsadili Timea Kopčoková (z Hložian) a Miroslav Šuster (z B.Petrovca), 2.miesto obsadila Mária Mravíková (z Hložian) a Hana Barbara Hašková (z Kulpína) a 3.miesto Michal Martinko (z Kysáča). Žiaci 8.ročníka sa umiestnili nasledovne: 1.miesto si medzi sebou rozdelili Ivana Bažíková (z B.Petrovca) a Gabriela Kolárová (z Kysáča), 2.miesto obsadila Kristína Turčanová (z B.Petrovca) a 3.miesto Marína Vargová (z Kysáča).

 Rezultáty z ďalšieho báčskeho regióna, zo Selenče sú nasledovné: v rámci piatakov 1.miesto obsadil Filip Herček (z Pivnice), 2.miesto si medzi sebou rozdelili Michal Ušiak (zo Silbaša) a Dávid Kalko (z Pivnice) a 3.miesto obsadila Viktória Fačarová (zo Selenče). Výsledky šiestackych úsilí sú nasledovné: 1.miesto obsadila Kristína Vinkovićová (z Pivnice), 2.miesto si rozdelili Daniel Cinkotsky (zo Silbaša) a Patrik Daniček (zo Selenče) a 3.miesto si medzi sebou rozdelili Selenčania Martin Švec a Anka Kišová. Siedmaci sa umiestnili nasledovne: 1.miesto obsadila Marína Imreková (z Pivnice), na 2.mieste bola Tabita Vágalová (z Pivnice) a 3.miesto obsadila Jana Boženka Liptáková (zo Selenče). Ôsmaci mali nasledovné rezultáty: 1.miesto obsadila Marta Týrová (z Pivnice), 2.miesto si rozdelili Klaudia Prokopcová (zo Selenče) a Matea Dingová (z Pivnice) a 3.miesto si rozdelili Selenčania Vladimír Vaňa Valent a Tatiana Krížová.
 Žiaci zo sriemskeho regióna, ktorí súťažili na ZŠ v Erdevíku mali nasledovné rezultáty: v rámci žiakov 5.ročníka 1.miesto obsadila Emília Jana Pálešová (z Erdevíka), 2.miesto obsadila Michaela Lešťanová (zo Starej Pazovy) a 3.bol Miroslav Sabo (zo Starej Pazovy). Šiestaci sa umiestnili nasledovne: 1.miesto obsadil Edvard Sebastijan Urban zo Súseka, 2.miesto obsadil Filip Ďurík (z Erdevíka) a 3.miesto obsadil Mário Kočiš (zo Starej Pazovy). Siedmaci mali nasledovné rezultáty: 1.miesto obsadila Iva Mojovićová (zo Starej Pazovy), 2.miesto obsadil Ivan Agarský (zo Starej Pazovy) a 3.miesto má Anna Števáková (zo Starej Pazovy). Rezultáty žiakov 8.ročníka sú: 1.miesto si rozdelili Taňa Zorňanová (z Erdevíka) a Anna Havranová (zo Starej Pazovy), 2.miesto obsadila Ivana Havranová (zo starej Pazovy) a 3.bol Vladislav Uhlík (z Erdevíka).
 Rezultáty z Banátu sú: 1.miesto v rámci žiakov 5.ročníka obsadili Sandra Bagľašová (z Aradáča), Dušana Babincová (z Kovačice) a Ivona Bírešová (z Kovačice), 2.miesto obsadila Vinona Dudková (z Jánošíka) a 3.miesto obsadil Kristijan Marušník (z Padiny). Šiestaci mali nasledovné rezultáty: 1.miesto má Hana Čížiková (z Kovačice), 2.je Rebeka Majdlíková (z Padiny) a 3.miesto obsadila Anna Pálenkášová (z Padiny). V rámci žiakov 7.ročníka 1.miesto obsadila Kristína Bešková (z Padiny), 2.miesto Milan Števko (z Aradáča) a 3.miesto Milina Sojáková (z Padiny). Rezultáty ôsmakov sú: 1.miesto obsadili Adam Števko (z Aradáča) a Blažena Pavelová (z Padiny), na 2.mieste sa umiestnili Marína Koláriková (z Padiny) a Naďa-Natália Zakićová (z Aradáča), kým 3.miesto obsadili Lýdia Šostáková (z Padiny) a Asia Elcheková (z Padiny).