Súbeh na poviedky a báseň pre deti

Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, vypisujú
Súbeh na poviedky a báseň pre deti

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí tri ceny za poéziu, ako i tri ceny za prózu vo výške:
1. cena 15.000,00 dinárov
2. cena 10.000,00 dinárov
3. cena 5.000,00 dinárov
Súbeh je otvorený do 1. októbra 2010.
Práce treba zaslať na adresu: Slovenské vydavateľské centrum, ZORNIČKA, Ul. XIV. VÚSB 4 – 6, 21 470 Báčsky Petrovec.
                                                                         Redakcia časopisu Zornička