Dni mesta Banská Bystrica 2010

10. – 12. september 2010 – piatok, sobota, nedeľa

Harmonogramjednotlivých podujatí a programových blokov

10.9.2010 –Piatok
Hradné nádvorie –
priestor za Barbakanom, pri kostole Sv. Kríža

11.00 – 22.00
Vypaľovanie keramiky v originálnejstredovekej peci – postavenie hrnčiarskej pece starou technológioua následné vypálenie rôznych keramických výrobkov

11.00 – 22.00
Detský svet –  cirkusové šapitó, maringotky, obludárium,renesančná karavela, drevený kolotoč, kaukliar, fakír, žonglér, šašovia…

11.00 – 22.00
Rezbárska, hrnčiarska, textilná a drotárskadielňa – možnosť vyskúšať si prácu s prirodzenými materiálmi,ukážky tvorby a remeselnej výroby

11.00 – 22.00
Vojenský tábor mestských žoldnierov –uvidíte všetko, čo žoldnieri vo svojom tábore potrebujú – delá, vojenskúkuchyňu, pečenie diviny, kováčsku dielňu, výrobu a opravu zbraní, výcvik,streľbu, kone …..

21.00 – 23.00
Zlatá éra nemého filmu – premietanie na stenu Barbakanu, staré filmysprevádzané živou klavírnou  hudbou

HlavnýRínok – priestorNámestia SNP

14.00 – 14.30
Veľká  bubenícka  a trubačská show

14.30 – 15.00
Remedios a španielski tanečníci flamenga

 15.00 – 16.00
Ján Turzo v Benátkach – čo moholprežiť významný bystrický podnikateľ Ján III. Turzo na svojich potulkáchEurópou; postavu hrá Dušan Cinkota

16.00 – 16.50
 Slávnostný úvodný ceremoniál – k udeleniu mestských privilégií pre B. Bystricupred 755. rokmi

16.50 – 17.30
Historický príbeh o ukradnutí dôležitéhoalchymistického výrobného patentu a iných nepríjemnostiach vpodaní Spoločnosti veselých šermiarov Cassanova
17.30 – 18.30
Robo Grigorov – koncert spevákas osobitým rebelským prejavom
 18.30 – 19.30
Módna prehliadka inšpirovaná barokom alei atmosférou Benátok

19.30 – 19.45
Tanec bohýň – účinkuje tanečné štúdio Alishaba
19.45 – 20.00
Pražské barokové harmoniky – koncert
20.00 – 21.00
Ján Berky Mrenica  a jeho hostia – program zostavenýosobitne pre Dni mesta 2010

21.00 – 22.20
Buďte vítaní v kráľovstve rozkoše –Dan Nekonečný a jeho tanečno-pyrotechnická show

22.20 – 24.00
Revival Music: AC/DC, Black Sabbath –najväčšie hity legendárnych kapiel

Programypočas celého festivalového dňa – priestor Námestia SNP

Živé sochy – predstavia sa Dominik Skutecký, Paracelsus, Belo IV. a Ján III. Turzo

Menšie dvoj a trojrozmerné prezentácie ainštalácie: Digitálna rekonštrukciabystrického hradného areálu; Cesta bystrickej medi na novoobjavený americkýkontinent; Kolekcia reprodukcií obrazov Dominika Skuteckého z prostrediabystrických medených hámrov

Bratská pokladnica –zbierka na opravu kaplnky sv. Anny v Španej Doline

Vystúpenia skupín historického šermu – z Čiech a Maďarska

Alchymistická dielňa – experimenty, mágia, premena kovov na zlato… ale ajhutníctvo, taviaca pec, kováči, rytci, puškári….všetko na hlavnom mestskomrínku

11.9.2010 -Sobota

Hradnénádvorie – priestorza Barbakanom, pri kostole Sv. Kríža

Program pokračuje v tento deň tak ako v piatok

 

HlavnýRínok – priestorNámestia SNP

10.00 – 11.30
Na baňu klopajú – bohatý program medzinárodného detského folklórneho  festivalu
11.30 – 12.00
Prvosienka oslavuje – vystúpeniedetského folklórneho súboru

12.00 – 12.40
Klavírna show  – budeteprekvapení, čo všetko sa dá na klavíri zvládnuť
12.40 – 13.40
Benátsky karneval – pouličné divadlopre deti i dospelých

13.40 – 15.00
Ploštín punk – koncert netradičnejhudobnej skupiny z Liptovského Mikuláša

15.00 – 16.00
Miroslav Žbirka – vystúpenieslovenskej hudobnej legendy
16.00 – 16.30
Historický banícky sprievod mestom – predstavia sa banícizo Španej Doliny, Banskej Štiavnice a Kutnej Hory

16.30 – 17.50
Honza Nedvěd – koncertný programlegendy českého folku

17.50 – 19.00
Tanečný program – latinsko – americkétance, írsky step, tango….

19.00 – 20.00
Sendreiovci a Kokava kere Lavutara– rómska hudba a tanec

20.00 – 22.00
Melody Makers a Ondřej Havelka–swing, step, jazz, koncertná show…..

22.00 – 22.20
Faklcúg – nočný pochod s fakľami –priblíženie starej baníckej tradície
22.20 – 24.00
Mário Kovacs a Sabrosura salsa dance school– temperamentné tanečné rytmy a krásne tanečníčky

Programy počas celého festivalového dňa – priestor Námestia SNP

Stvárnenie atmosféry života v stredovekých mestách – vrátane popráv a mučenia

Šapitó – komponovaný program pre detského diváka na osobitnom pódiu

Country scéna – jejsúčasťou je okrem hudby aj ukážka všetkých druhov country tancov, tancujúTexasky a Colorado

Sto múch,Pululu – hviezdybanskobystrickej hudobnej alternatívnej scény na jednom pódiu

Veronika Kicková a jej hostia – autentický novolaznícky spôsob životaa jeho prezentácia

12.9.2010 –Nedeľa

Hradnénádvorie – priestorza Barbakanom, pri kostole Sv. Kríža

10.00 – 11.00
Ján Palovič ,Veronika Bodnáriková, Bačovské trio– spev a hudba
11.00 – 12.00
Divadlo bez opony – vystúpeniedetského divadelného súboru

 

 

HlavnýRínok – priestorNámestia SNP

10.00 – 11.00
Lúčnica – jeden z najlepšíchslovenských folklórnych súborov
11.00 – 12.00
Obrie bábky– pre deti aj dospelých,z Čiech aj Poľska
12.00 – 13.00
ELÁ HOP ! – populárne predstaveniepre deti v podaní divadla PIKI
13.00 – 14.00
Drotári svetom za šťastím putujú –rozprávka

14.00 – 15.00
Cigánski diabli – odvážne hudobnéaranžmány a neobvyklé hudobné kombinácie známeho hudobného orchestra
15.00 – 16.00
Poďakovanie remeselníkom, slávnostné ukončenieDní mesta Banská Bystrica
 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Výstavy:
Výstava fotografií s tematikou Radvanskéhojarmoku a Dní mesta
Vernisáž k výstave vo štvrtok 9. 9. 2010 o 16.00 h v priestorochBarbakanu.
Banská Bystrica vo fotografii –z fondu Stredoslovenského múzea. Vernisáž v piatok 10. 9. 2010o 16.00 h v Matejovom dome.
Za vôňou tabaku – výstava fajoka fajkových komponentov zo zbierok Stredoslovenského múzea. Vernisážk výstave v sobotu 11. 9. 2010 o 16.00 h v Thurzovom dome.

 Autornámetu, koncepcie a scenára podujatia:

Mgr.Peter Danáš, riaditeľPKO B. Bystrica

Pozývací list primatora mesta Banská Bystrica