Sastanak sa novoizabranim predsednicima Nacionalnih saveta

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš, sastao se danas sa novoizabranim predsednicima 14 nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa teritorije AP Vojvodine.

Ovom prilikom potpisani su ugovori o dodeli novčanih sredstava ovim pokrajinskim institucijama za finansiranje njihovih redovnih delatnosti. Reč je o sredstvima izdvojenim rebalansom ovogodišnjeg pokrajinskog budžeta. Ovom prilikom razgovorano je i o unapređivanju saradnje između resornog sekretarijata i nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš osvrnuo se na finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji imaju registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

sastanak 002

Kako je podsetio, u 2014. godini za njihovo finansiranje, Sekretarijat je izdvojio 40.000.000 dinara za redovnu i 15.000.000 dinara za razvojnu delatnost. Rebalansom pokrajinskog budžeta obezbeđeno je dodatnih 20.000.000 dinara za finansiranje ovih institucija.

„Iznos sredstava za dodelu se utvrđuje na osnovu upitnika, koje početkom svake godine, Sekretarijat dostavlja nacionalnim savetima sa teritorije AP Vojvodine, kako bi uneli podatke za svoju nacionalnu zajednicu u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisama“, istakao je Mihalj Njilaš.

sastanak 003

On je ukazao da se na osnovu podataka iz dostavljenih upitnika, utvrđuje broj bodova i određuju iznosi za dodelu finansijskih sredstava za svaki nacionalni savet, u skladu sa budžetskim sredstvima za navedenu namenu u određenoj budžetskoj godini. Janoš Oros, pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice je ukratko izložio situaciju koja je nažalost evidentna u našem zakonodavstvu.

Kako je istakao, pravno nije jasno definisana ingerencija nacionalnih saveta, pošto u nekim segmentima zakona Ustavni sud je utvrdio da više odredbi zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Prisutni predsednici i predstavnici nacionalnih saveta su prilikom današnjeg susreta ukratko predstavili svoje planove i dosadašnji rad, uz konstataciju da je predstojeća saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice od izuzetnog značaja za ove institucije, kao i potreba umrežavanja svih nacionalnih saveta u cilju zajedničkog interesa.

Pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš je predložio da ponovni susret sa predsednicima nacionalnih saveta bude održan u martu 2015. godine.

Izvor:
www.puma.vojvodina.gov.rs