Stretla sa posudzovacia komisia na hodnotenie projektov Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny dňa 29. januára 2015 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie na spolufinancovanie projektov a programov v oblasti ochrany, zveľaďovania a rozvoja kultúry a umenia národnostných menšín v AP Vojvodine na rok 2015.

komisia-projekt 002

V súlade so Zákonom o národnostných radách, národnostné rady sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko a Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám národnostnej menšiny v oblasti kultúry. Posudzovacia komisia aj toho roku navrhla prioritné projekty na základe schválených kritérií NRSNM na udeľovanie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry na základe kultúrnej politiky NRSNM, ktoré z nej vyplývajú.

Návrhy posudzovacej komisie na pridelenie prostriedkov majú iba odporúčací charakter a preto sa v tejto fáze nezverejňujú. Výsledky budú zverejnené až po rozhodnutí Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie.

Na cestovné trovy a diéty členom tejto komisie bolo uhradené 5.700,00 dinárov.