Januárová porada v Bratislave

Vo piatok, 30. januára 2015 v Bratislave prebiehala, už tradičná Januárová porada, ktorú poriada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovnskej republiky s predstaviteľmi krajanských organizácií.

Predstavitelia Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Ján Brna a Svetlana Zolňanová a predstaviteľka Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová  hodnotili minuloročné aktivity, ktoré realizovala Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrici, Univerzita Komenského z Bratislavy a Filozofická fakulta z Bratislavy v spolupráci so slovenskými zahraničnými školami v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Ukrajine, Chorvátsku a Poľsku. Spolupráca spočíva v  organizovaní škôl v prírode a táborov pre deti a školení pre učiteľov.

porada 002

Ivar Štaffa, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, zahlásil bohatý Kalendár aktivít pre slovenské školy v zahraničí na rok 2015, ktorý upredností výjazdné kurzy pre učiteľov na žiadosť všetkých príktomných predstaviteľov krajanských organizácií.

Na cestovné trovy, ubytovanie a stravovanie a diéty bolo minuté 100.078.92 din.