Štatistické údaje škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku v školskom roku 2021/2022

Základné školy

Škola Počet žiakov v sl. triedach Počet sl. tried Počet prvákov Počet ôsmakov Počet profesorov
ZŠ bratstvo Aradáč 53 7 (1 kombinovaná) 1 11 14
ZŠ bratstvo jednota Biele Blato 13 2 kom. 6 / 4
ZŠ Jozefa Marčoka-Dragutina Hložany 117 8 13 18 21
ZŠ Jana Amosa Komenského Kulpín 121 8 19 20 21
Základná škola Ľudovíta Štúra Kysáč 211 11 26 32 24
ZŠ Nestora Žučného Laliť 13+12 2 kom. 4 3 3
ZŠ marsala Tita Padina 407 19 52 56 37
ZŠ 15. októbra Pivnice 151 8 15 19 21
Základná škola hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

201 10 22 30 25
Základná škola Jána Kollára Selenča 165 11 21 21 28
ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec 366 17 53 39 39
ZŠ bratov Novakovcov Silbaš 15 2 kom. 4 7 4
ZŠ Jovana Popovića Susek/Lug 21+20 2 kom. 3 8 3
ZŠ Savu Šumanovića Erdevík 3 1 3 / 2
ZŠ Tomáša Garika Masáryka Jánošík 38 6 (2 kom.) 5 8 12
ZŠ 22. júla Krčedín /S. Vinohrady 5 1 kom. 3 / 2
ZŠ mladých pokolení Kovačica 284 16 37 32 34

SPOLU                           2 196      131

Stredné školy

Škola Počet žiakov v sl. triedach Počet sl. tried I II III IV Počet profe-sorov
Zdravotnícka škola 7. apríla Nový Sad 92- zdravotná sestra 4 26 22 17 27 21
Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom Báčsky Petrovec 193 10 gymnázium 25

kuchári 11

informatika 17

g. 31

k. 15

g. 23

k. 27

g. 44 36
Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 73 – gymnázium 4 16 17 16 24 14

SPOLU                 358                18