Štatistické údaje škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku v školskom 2021/2022

Štatistické údaje škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku v školskom 2021/2022

Základné školy

Škola

Počet žiakov v sl. triedach

Počet sl. tried

Počet prvákov

Počet ôsmakov

Počet profesorov

ZŠ bratstvo Aradáč

53

7 (1 kombinovaná)

1

11

14

ZŠ bratstvo jednota Biele Blato

13

2 kom.

6

/

4

ZŠ Jozefa Marčoka-Dragutina Hložany

117

8

13

18

21

ZŠ Jana Amosa Komenského Kulpín

121

8

19

20

21

Základná škola Ľudovíta Štúra Kysáč

211

11

26

32

24

ZŠ Nestora Žučného Laliť

13+12

2 kom.

4

3

3

ZŠ marsala Tita Padina

407

19

52

56

37

ZŠ 15. októbra Pivnice

151

8

15

19

21

Základná škola hrdinu Janka Čmelíka

Stará Pazova

201

10

22

30

25

Základná škola Jána Kollára Selenča

165

11

21

21

28

ZŠ Jána Čajaka Báčsky Petrovec

366

17

53

39

39

ZŠ bratov Novakovcov Silbaš

15

2 kom.

4

7

4

ZŠ Jovana Popovića Susek/Lug

21+20

2 kom.

3

8

3

ZŠ Savu Šumanovića Erdevík

3

1

3

/

2

ZŠ Tomáša Garika Masáryka Jánošík

38

6 (2 kom.)

5

8

12

ZŠ 22. júla Krčedín /S. Vinohrady

5

1 kom.

3

/

2

ZŠ mladých pokolení Kovačica

284

16

37

32

34

                                     SPOLU                           2 196      131

Stredné školy

 

Škola

Počet žiakov v sl. triedach

Počet sl. tried

I

II

III

IV

Počet profe-sorov

Zdravotnícka škola 7. apríla Nový Sad

92- zdravotná sestra

4

26

22

17

27

21

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom Báčsky Petrovec

193

10

gymnázium 25

kuchári 11

informatika 17

g. 31

k. 15

 

g. 23

k. 27

g. 44

36

Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

73 – gymnázium

4

16

17

16

24

14

                                                SPOLU                 358                18