Srbsko a Slovensko spoločne podporia rekonštrukciu budovy Múzea v Báčskom Petrovci

 

V Báčskom Petrovci sa v piatok, 05. 08. 2011 pri príležitosti otvorenie Slovenských národných slávností zástupcovia Srbska a Slovenska dohodli na spoločnej finančnej podpore rekonštrukcie budovy bývalého chmeľového skladu pre potreby Múzea v Báčskom Petrovci. Za srbskú stranu sa rokovania zúčastnili minister kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Republiky Srbska Predrag Marković, podpredsedníčka Vlády AP Vojvodiny a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predseda Obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan a riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla – Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni. Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.

 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny ako orgán kultúrnej autonómie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku zaradila realizáciu projektu rekonštrukcie budovy skladu v Báčskom Petrovci pre potreby múzea medzi svoje strednodobé priority. V súlade s týmto rozhodnutím NRSNM ako garant projektu vyvinula iniciatívu, aby sa do jeho realizácie spoločne zapojili obe krajiny. Výsledkom tejto iniciatívy je dohoda medzi Ministerstvom Kultúry, informovania a informačnej spoločnosti a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o tom, že poskytnú podporu rekonštrukcie budovy v troch fázach a to v rokoch 2011, 2012 a 2013, kedy by tento projekt mal byť ukončený.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na účely rekonštrukcie budovy v roku 2011 vyčlení dotáciu vo výške 100 000 € a Ministerstvo kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Republiky Srbska vyčlení dotáciu vo výške 10 mil. RSD.
 Múzeum v Báčskom Petrovci bolo založené roku 1949 a jeho poslaním je zbieranie, výskum, ochraňovanie a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Rekonštrukcia budovy by mala zabezpečiť optimálne podmienky na činnosť tejto inštitúcie, ktorá v súčasnosti pôsobí v podmienkach, ktoré nespĺňajú ani len tie najzákladnejšie požiadavky nevyhnutné na chod múzea.