Otvárací program 50. SNS

 

 V Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla  05. augusta 2011 boli oficiálne otvorené jubilejné 50. Slovenské národné slávnosti (SNS). Úlohu hostiteľky mala predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová – Makanová  a prítomným sa na úvod prihovorili  predseda obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová – Melichová, minister kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Predrag Marković a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák.  Jubilejné 50. SNS otvoril veľvyslanec Slovenskej Republiky v Belehrade Ján Varšo.

 Po slávnostných príhovoroch nasledovalo hudobno-poetické pásmo pod názvom  Mosty, ktorého autormi boli Annamária Boldocká Grbićová a Ján Čáni. V roku 50. SNS a 50.výročia udelenia Nobelovej ceny Ivovi Andrićovi sme si znovu uvedomili, že príbeh o menšine pripomína veľavravnú symboliku mostov. Ako menšina sme mostom – vždy sme ním aj boli. Spájali sme kulturologické rozdiely, rozdiely západu a východu. Aj otváracím programom sme vybudovali ďalší most. Pripomenuli sme si jubilantov a jubilujúce osobnosti nášho kultúrneho a spoločenského života.
 Otvárací program 50. SNS organizačne zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a finančnú podporu poskytol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.