Delegacija Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u poseti Šidu

U petak 29. 01. 2016. godine delegacija Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine posetila je opštinu Šid.

nrsnm sid 2016 002

Najprv se sastala sa predstavnicima slovačkih kulturnih udruženja, crkve, Mesnih odbora Matice slovačke i mesnih zajednica na teritoriji opšine Šid.

nrsnm sid 2016 003

Govorilo se o realizovanim i planiranim aktivnostima društvenog i kulturnog života Slovaka koji žive u ovoj opštini.

nrsnm sid 2016 004

Posle su se svi prisutni preselili u prostorije Opštine Šid a domaćini ovog sastanka su bili predsednik opštine Nikola Vasić u prisustvu načelnika društvenih delatnosti Romka Papugu i direktorice predškolske ustanove Jelice Stanivukovićovej Šilja.

nrsnm sid 2016 005

Na sastanku se govorilo o problemima sa kojima se susreću pripadnici slovačke nacionalne manjine na teritorjiji opštine Šid. Na kraju sastanka je predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine predsedniku opštine Šid Nikoli Vasiću predala plakat i brošuru o jezičkim pravima nacionalnih manjina.