Подељена дидактичка помагала

Kоординаторка за образовање, Светлана Золњан је заједно са координарторком за службену употребу језика и писма, 16. окторбра 2018. године, поделила у ОШ „Јован Поповић“  у Сусеку – издвојеном одељењу у Лугу, ученицима 1. разреда књиге домаће лектире као и зидне слике за кабинет словачког језика и учионицу 1. и 3.  разреда, као и дидактички материјал предшколцима.

navsteva-skoly-v-lugu okt 2018 002

navsteva-skoly-v-lugu okt 2018 003

navsteva-skoly-v-lugu okt 2018 004

navsteva-skoly-v-lugu okt 2018 005

navsteva-skoly-v-lugu okt 2018 006