Sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma

U četvrtak 29. januara 2015. godine u 16.00 u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu (Bulevar Mihajla Pupina 1⁄4) održaće se 1. konstitutivna sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM u novom mandatnom periodu 2014. – 2018. godine.