Konstitutivna sednica Odbora za kulturu NSSNM

Dana 28. januara 2015. god. u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu je održana konstitutivna sednica novog sastava Odbora za kulturu NSSNM koji će raditi u narednom četvorogodišnjem periodu.

Sednicu je vodio Jan Slavik, predsednik, a sednici je prisustvovala i članica Izvršnog odbora NSSNM odgovorna za kulturu Jarmila Bohušova. Od novoizabranih članova bili su prisutni – potpredsednik Odbora za kulturu Mihal Ðurovka, kao i Aleksandar Bako, Jan Agarski, Martin Prebuđila, Vjera Miškovicova, Jarmila Stojmirović, Anna Medveđova, Juraj Suđi, Vladimir Valenćik dok je Valentin Mihajlo Grnja svoj izostanak opravdao.

1zasadnutie vpk 002

Nakon usvajanja dnevnog reda bio je konstituisan sastav Odbora za kulturu NSSNM a odobren je i Poslovnik o radu koji uređuje organizaciju, rad i odluke Odbora kao stalnog radnog tela.

1zasadnutie vpk 003

U okviru treće tačke dnevnog reda usledilo je formiranje sedam komisija odbora za kulturu iz oblasti književnosti i izdavaštva, bibliotekarstva, muzike, likovne umetnosti, pozorišne umetnosti i audiovizuelne delatnosti, kao i Komisije za rad, očuvanje i unapređivanje amaterskih društava i udruženja slovačke tradicionalne kulture u Srbiji i Komisije za očuvanje kulturnih tradicija.

1zasadnutie vpk 004
 
Većim delom su predsednici Komisija prethodno pripremili predloge za članove svojih timova a u pojedinim slučajevima ovi sastavi će naknadno da se preciziraju (iz tih razloga za sada ne objavljujemo sastave Komisija, napom. aut.). U nastavku sednice je podnet i komentarisan prošlogodišnji izveštaj rada ovog Odbora a predsednik Odbora Jan Slavik je podneo svoj koncept rada Odbora za kulturu u narednom periodu.

1zasadnutie vpk 005

Bila je to ujedno prilika da se u nastavku sednice razvije rasprava vezana za pojedine segmente slovačke vojvođanske kulture – pre svega za događaje od posebnog značaja za slovačku nacionalnu zajednicu, pravila celomanjinskih festivala i slično. Kada je u pitanju nacrt programa rada svih Komisija Odbora za kulturu u 2015. godini, ovom prilikom su ih predsednici izneli samo delimično. Detaljnije će ih razmotriti na sastancima Komisija koji će se održati uskoro.

Za putne troškove i dnevnice članovima Odbora za kulturu je izdvojeno 23.280,00 dinara.